İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti,

20 Haziran 2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve 01.01.2013 tarihi itibarı ile de uygulanmaya başlanan, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası uyarınca, 50 ve üzerinde personel çalıştıran kurum ve şirketlerin, yer aldıkları çalışma tehlike sınıfları ve çalıştırdıkları personel sayısına göre belirlenen saat üzerinden, İşyeri Güvenliği Hizmeti almaları zorunlu hale gelmiştir.

Riskon Yönetim İş Sağlığı ve Güvenliği A.Ş, bünyesinde yer alan İSG Uzmanları ile firmalara, aşağıda belirtilmiş hizmetleri sunar;

İşyeri Güvenliği Hizmetlerimiz:
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun oluşturulmak ve çalışmalarına katılmak,
 • Yönetici ve Çalışanlara, İş güvenliği ile ilgili Temel İSG Eğitimleri vermek,
 • Risk Değerlendirmesi / Analizi yapmak,
 • Acil Durum Eylem Planı hazırlamak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği yasası kapsamında, firmalardan istenen dokümantasyon yapısını oluşturmak,
 • İş Güvenliği El Kitabını Hazırlamak,
 • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak,
 • Yıllık Eğitim Planı hazırlamak,
 • Yıllık değerlendirme raporlarının hazırlanıp Bakanlığa sunulması,
 • Kaza Analiz Raporlarını Oluşturmak,
 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak.

Bilgi:

İSG Uzmanı, 09.12.2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan yasal tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen belge ile yetkilendirilmiş kişidir.

Teklif İsteyin
Firma Bilgileriniz
Firmanızın Ünvanı
Firmanızın SGK Sicil No.su
Personel Sayınız
Adınız ve Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Talep Ettiğiniz Hizmet(ler)
İşyeri Hekimi
İş Güvenliği Uzmanı
Diğer Sağlık Personeli
Risk Değerlendirme
Acil Durum Planı
Temel İSG Eğitimleri