Hizmetlerimiz

İşyeri Hekimi ve Sağlık Personeli Hizmeti

50 ve üzerinde personel çalıştıran kurum ve şirketlerin, yer aldıkları çalışma tehlike sınıfları ve çalıştırdıkları personel sayısına göre belirlenen saat üzerinden, İş Yeri Hekimi ve Yardımcı Sağlık Personeli Hizmeti almaları zorunlu hale gelmiştir.

İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

50 ve üzerinde personel çalıştıran kurum ve şirketlerin, yer aldıkları çalışma tehlike sınıfları ve çalıştırdıkları personel sayısına göre belirlenen saat üzerinden, İşyeri Güvenliği Hizmeti almaları zorunlu hale gelmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık Hizmeti

Riskon Yönetim İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri A.Ş. olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında, profesyonel ve uzman kadromuz tarafından verdiğimiz danışmanlık hizmeti ile bu ihtiyaçlarınıza cevap vermeye çalışmaktayız.

Risk Değerlendirmesi

İşverenler, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi için risk değerlendirmesi yaptırmakla yükümlüdürler.

Acil Durum Planı

İşveren, meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, acil durumları belirlemek ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerini almak ile yükümlüdür.

Temel İSG Eğitimleri

İşveren, çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlüdür.

Teklif İsteyin
Firma Bilgileriniz
Firmanızın Ünvanı
Firmanızın SGK Sicil No.su
Personel Sayınız
Adınız ve Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Talep Ettiğiniz Hizmet(ler)
İşyeri Hekimi
İş Güvenliği Uzmanı
Diğer Sağlık Personeli
Risk Değerlendirme
Acil Durum Planı
Temel İSG Eğitimleri