Tehlike Sınıfları

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin İşyeri Tehlike Sınıfları tebliği 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak, yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliğ uyarınca; işyerlerine ait Tehlike Sınıfının belirlenmesinde, işyerinin SGK Sicil numarası içerinde yer alan Nace I ve Nace II kodlarına tanımlı tehlike sınıfı dikkate alınacaktır.

Nace I Kodu, İşyerinizin, minimum 23 haneli olan SGK sicil numarasının en başından 2. 3. 4. ve 5. karakterleri iş kolu kodu / faaliyet kodu / tescil kodu olarak isimlendirilir. Bu 4 haneli kod sizin ana tehlike sınıfınızı tanımlamaktadır.

Nace II Kodu, İşyerinizin, minimum 23 haneli olan SGK sicil numarasının en başından, 6. ve 7. karakterleri, firmanızın Nace II kodunu tanımlar. Bu 2’li kod, 4 haneli ana iş kolu kodunun altında yazılmış faaliyetlerden, yaptığınız işi en iyi tanımlayan 2 haneli kod olarak seçilir.

İşyerinizin SGK Sicil numarası üzerinden belirlediğiniz (2. 3. 4. 5. 6. 7. karakterler) 6 haneli kod, firmanızın NACE kodudur. Bu NACE kodunun karşısında belirlenmiş olan tehlike sınıfı da, firmanızın tehlike sınıfıdır.

Teklif İsteyin
Firma Bilgileriniz
Firmanızın Ünvanı
Firmanızın SGK Sicil No.su
Personel Sayınız
Adınız ve Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Talep Ettiğiniz Hizmet(ler)
İşyeri Hekimi
İş Güvenliği Uzmanı
Diğer Sağlık Personeli
Risk Değerlendirme
Acil Durum Planı
Temel İSG Eğitimleri