Sorumluluklarınız,


Sorumluluklarımız

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

Teklif İsteyin


TEKLİF İSTE

Risklerinizi


kontrol altına alıyoruz.

PEKİ NASIL?

Hizmetlerimiz

Yönetmelik ve Mevzuat

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve yönetmeliklere buradan ulaşabilirsiniz.

İşyeri Hekimi ve Sağlık Personeli Hizmeti

50 ve üzerinde personel çalıştıran kurum ve şirketlerin, yer aldıkları çalışma tehlike sınıfları ve çalıştırdıkları personel sayısına göre belirlenen saat üzerinden, İş Yeri Hekimi ve Yardımcı Sağlık Personeli Hizmeti almaları zorunlu hale gelmiştir.

İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

50 ve üzerinde personel çalıştıran kurum ve şirketlerin, yer aldıkları çalışma tehlike sınıfları ve çalıştırdıkları personel sayısına göre belirlenen saat üzerinden, İşyeri Güvenliği Hizmeti almaları zorunlu hale gelmiştir.

Risk Değerlendirmesi

İşverenler, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi için risk değerlendirmesi yaptırmakla yükümlüdürler.

Acil Durum Planı

İşveren, meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, acil durumları belirlemek ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerini almak ile yükümlüdür.

Temel İSG Eğitimleri

İşveren, çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlüdür.

Teklif İsteyin
Firma Bilgileriniz
Firmanızın Ünvanı
Firmanızın SGK Sicil No.su
Personel Sayınız
Adınız ve Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Talep Ettiğiniz Hizmet(ler)
İşyeri Hekimi
İş Güvenliği Uzmanı
Diğer Sağlık Personeli
Risk Değerlendirme
Acil Durum Planı
Temel İSG Eğitimleri