Acil Durum Planı

Acil Durum Planı,

İşveren, çalışma ortamı, kullanılan hammaddeler, iş ekipmanları ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları, çalışma ortamı ve çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirlemek ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerini almak ile yükümlüdür.

Öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı,

  • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümlerin ve değerlendirmelerin yapılarak tedbirlerin alınması,
  • Koruma, kurtarma, söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim verilmesi,
  • Görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale prosedürlerinin oluşturulması,
  • Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yapılması aşamaları izlenerek hazırlanır.

İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti çerçevesinde yapılan Acil Durum Eylem Planları, her işletmenin özel durumları tespit edilerek ve işyerinin tehlike sınıfı ve özellikleri gözetilerek hazırlanır.

Teklif İsteyin
Firma Bilgileriniz
Firmanızın Ünvanı
Firmanızın SGK Sicil No.su
Personel Sayınız
Adınız ve Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Talep Ettiğiniz Hizmet(ler)
İşyeri Hekimi
İş Güvenliği Uzmanı
Diğer Sağlık Personeli
Risk Değerlendirme
Acil Durum Planı
Temel İSG Eğitimleri