Sorumluluklarınız

Sorumluluklarınız,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, 20 Haziran 2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası uyarınca, Türkiye de faaliyet gösteren kamu ve özel tüm şirket ve kuruluşların, çalışma sınıfları ve çalıştırdıkları personel sayısına göre, yerine getirmekle yükümlü olduğu yasal zorunluluklar mevcuttur.

Bu yasal zorunlulukları ana hatları ile özetlersek, firmalar faaliyet gösterdikleri iş kollarına göre 3 ana tehlike sınıfına ayrılıyorlar;

- Az Tehlikeli
- Tehlikeli
- Çok Tehlikeli

Bu yasal zorunlulukları ana hatları ile özetlersek, firmalar faaliyet gösterdikleri iş kollarına göre 3 ana tehlike sınıfına ayrılıyorlar;

- 50 ve üzerinde personel çalıştıran şirket ve kuruluşlar
- 50'nin altında personel çalıştıran şirket ve kuruluşlar

Yasa'nın belirlediği bu ayrımları ortaya koyduktan sonra, şirket ve kurumların yasa kapsamında yerine getirmek zorunda oldukları yasal zorunluluklarda şunlar;

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası Kapsamında
Firmaların Yerine Getirmek Zorunda Oldukları Yasal Yükümlülükler
Tehlike Sınıfı Çalışan Sayısı Yasal Yükümlülükler
AZ TEHLİKELİ 50 KİŞİ ALTI Risk Analizi Yapmak + Acil Durum Eylem Planı personele Temel İSG Eğitimleri vermek
AZ TEHLİKELİ 50 KİŞİ ve ÜSTÜ AZ TEHLİKELİ 50 KİŞİ ve ÜSTÜ İSG Uzmanı Hizmeti + İşyeri Hekimi Hizmeti + Diğer Sağlık Personeli Hizmeti
TEHLİKELİ 50 KİŞİ ve ÜSTÜ TEHLİKELİ 50 KİŞİ ve ÜSTÜ İSG Uzmanı Hizmeti + İşyeri Hekimi Hizmeti + Diğer Sağlık Personeli Hizmeti
ÇOK TEHLİKELİ 50 KİŞİ ve ÜSTÜ ÇOK TEHLİKELİ 50 KİŞİ ve ÜSTÜ İSG Uzmanı Hizmeti + İşyeri Hekimi Hizmeti + Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

Yine 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasasında belirtildiği gibi, şirket ve kuruluşlar, yukarda belirtilen bu hizmetleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından onaylı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden ( OSGB ) alabilirler.

Cezai Yaptırımlar:

Yasanın uygulanmaya başladığı 01.01.2013 tarihinden itibaren, cezai yaptırımlarda yürürlüğe girmiş durumdadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılacak olan denetimlerde, 6331 sayılı yasa kapsamında, şirket ve kuruluşların yerine getirmek zorunda olduğu yasal yükümlülükler, şirket ve kuruluş tarafından yerine getirilmediyse, şirket ve kuruluşlara, ÇSGB tarafından idari ve mali cezai yaptırımlar uygulanacaktır. Bu cezai yaptırımlara bir kaç örnek verecek olursak;

 • Risk Değerlendirilmesinin yaptırılmamasız,
  3.234 TL / Aykırılığın devam ettiği her ay için 4.851 TL daha
 • Acil Durum Eylem Planı'nın hazırlanmaması,
  1.078 TL / Aykırılığın devam ettiği her ay için 1.078 TL daha
 • Temel İSG Eğitimlerinin verilmemesi,
  Her bir çalışan için 1.078 TL / Aykırılığın devam ettiği her ay için, her bir çalışan için 1.078 TL daha
 • İş Yeri Güvenliği Uzmanı Hizmeti almama,
  5.390 TL / Aykırılığın devam ettiği her ay için 5.390 TL daha
 • İş Yeri Hekimi Hizmeti almama,
  5.390 TL / Aykırılığın devam ettiği her ay için 5.390 TL daha
 • Diğer Sağlık Personeli Hizmeti almama,
  2.695 TL / Aykırılığın devam ettiği her ay için 2.695 TL daha
Teklif İsteyin
Firma Bilgileriniz
Firmanızın Ünvanı
Firmanızın SGK Sicil No.su
Personel Sayınız
Adınız ve Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Talep Ettiğiniz Hizmet(ler)
İşyeri Hekimi
İş Güvenliği Uzmanı
Diğer Sağlık Personeli
Risk Değerlendirme
Acil Durum Planı
Temel İSG Eğitimleri