Temel İSG Eğitimleri

Temel İSG Eğitimleri,

İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlüdür. Eğitimler özellikle işe başlamadan önce verilmekle beraber;

 • Çalışma yeri veya iş değişikliğinde,
 • Uzun süreli işten uzak kalma durumlarında,
 • Kullanılan iş ekipmanlarının değişmesi veya yenilenmesi halinde,
 • Yeni teknolojinin ve prosedürlerin uygulanması halinde

değişen ve ortaya çıkan yeni risklere, yeni çalışma koşullarına uygun olarak yenilenir ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak için, çalışanlara aşağıdaki konuları içeren İş Güvenliği Eğitimi verilmektedir.

 • Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
 • İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
 • İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
 • Kişisel koruyucu alet kullanımı,
 • Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
 • Uyarı işaretleri,
 • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
 • Temizlik ve düzen,
 • Yangın olayı ve yangından korunma,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri.

Eğitimler, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları yaratmak, iş kazaları ve meslek hastalıklarını ortadan kaldırmak veya azaltmak amacıyla düzenlenmektedir.

Çalışanlar, yasal hak ve sorumlulukları, iş ortamında karşılaşabilecekleri mesleki riskler, hastalıklar ve bunlara karşı alınması gereken tedbirler konularında bilinçlendirilirler.

Teklif İsteyin
Firma Bilgileriniz
Firmanızın Ünvanı
Firmanızın SGK Sicil No.su
Personel Sayınız
Adınız ve Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Talep Ettiğiniz Hizmet(ler)
İşyeri Hekimi
İş Güvenliği Uzmanı
Diğer Sağlık Personeli
Risk Değerlendirme
Acil Durum Planı
Temel İSG Eğitimleri