Risk Değerlendirmesi

Risk Değerlendirmesi,

İşverenler, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi için risk değerlendirmesi yaptırmakla yükümlüdürler. İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti çerçevesinde yapılan Risk Değerlendirmesi analizi sırasında, işyerinin tehlike sınıfı ve özellikleri gözetilerek;

  • Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeler ve riskler belirlenerek iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi,
  • Kullanılan iş ekipmanları ve hammaddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirerek, çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğinin sağlanması,
  • Değerlendirilen riskler sonucu çalışanların görev, çalışma alanları ve kişisel (fiziksel) özelliklerini de göz önünde bulundurarak koruyucu donanımların belirlenmesi

sayesinde, çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükselten ve işyerlerinde uygulanabilirliği sağlayan Risk Değerlendirmesi hazırlanır. Bu çalışmalara işveren, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin yanı sıra çalışanların da katılımı sağlanmalıdır. İşyerlerinde “Sürekli İyileştirmenin” sağlanması amacıyla Risk Değerlendirmesi çalışması güncel halde tutulmalıdır. Risk değerlendirmesi çalışması, işyerlerinin tehlike sınıfına göre periyodik olarak yenilenmek durumundadır.

Teklif İsteyin
Firma Bilgileriniz
Firmanızın Ünvanı
Firmanızın SGK Sicil No.su
Personel Sayınız
Adınız ve Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Talep Ettiğiniz Hizmet(ler)
İşyeri Hekimi
İş Güvenliği Uzmanı
Diğer Sağlık Personeli
Risk Değerlendirme
Acil Durum Planı
Temel İSG Eğitimleri