İş Yeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

İş Yeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personeli Hizmeti,

20 Temmuz 2013 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin görev, yetki ve sorumlulukları hakkında yayınlanan yönetmelik uyarınca, 50 ve üzerinde personel çalıştıran kurum ve şirketlerin, yer aldıkları çalışma tehlike sınıfları ve çalıştırdıkları personel sayısına göre belirlenen saat üzerinden, İş Yeri Hekimi ve Yardımcı Sağlık Personeli Hizmeti almaları zorunlu hale gelmiştir. Riskon Yönetim İş Sağlığı ve Güvenliği A.Ş, bünyesinde yer alan pratisyen İş Yeri Hekimleri ve deneyimli sağlık personelleri ile , aşağıda belirtilmiş hizmetleri sunar;

İşyeri Hekimliği Hizmeti:
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak,
 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak,
 • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak,
 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek,
 • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek,
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, çalışma koşullarının iyileştirilmesini sağlamak,
 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak,
 • Yıllık çalışma planı hazırlamak,
 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,
 • İstenildiği takdirde poliklinik muayene hizmetleri sağlamak.
Yardımcı Sağlık Personeli:
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekiminin talimatları doğrultusunda çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,
 • İşçilerin sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan fizik muayene sırasında hekime yardımcı olmak,
 • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,
 • İşçilerin sağlık eğitiminde görev almak.
Teklif İsteyin
Firma Bilgileriniz
Firmanızın Ünvanı
Firmanızın SGK Sicil No.su
Personel Sayınız
Adınız ve Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Talep Ettiğiniz Hizmet(ler)
İşyeri Hekimi
İş Güvenliği Uzmanı
Diğer Sağlık Personeli
Risk Değerlendirme
Acil Durum Planı
Temel İSG Eğitimleri