İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık Hizmeti

İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık Hizmeti,

İş Sağlığı ve Güvenliği yasası; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirli aralıklarla güncellenen, mevzuat ve tebliğlerle yeniden düzenlenen dinamik ve yeni bir yasadır. Yasa, Türkiye’de iş alanında faaliyet gösteren tüm (kamu/özel) kuruluş ve şirketleri kapsamaktadır. Yasa ile ilgili yayınlanan mevzuat ve tebliğlerde belirtilen işverene ait yükümlülüklerin, bir işyerinde birbirinden bağımsız olarak çalışan farklı departmanları ilgilendiren kısımlardan oluşması, oldukça detaylı ve teknik konuları içeren konu başlıklarının yer alması nedeniyle işleyişte firmalar için bir takım zorlukları da beraberinde getirmektedir.

Bu nedenle, İş sağlığı ve Güvenliği alanındaki yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmek isteyen firmaların, ölçümlenebilir, kontrol edilebilir ve taşıdıkları riskler için önceden önlem alınabilir bir hizmet alma ihtiyaçları oluşmaktadır.

Riskon Yönetim İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri A.Ş. olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında, profesyonel ve uzman kadromuz tarafından verdiğimiz danışmanlık hizmeti ile bu ihtiyaca cevap vermeye çalışmaktayız.

İSG Danışmanlık Hizmetimizin içeriği;

1. İşyerinin Periyodik olarak Denetlemesi ve Raporlanması,
 • İşyeri İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından periyodik denetlemelerde tespit edilen eksiklikler ve iyileştirme önerileri rapor halinde yönetime sunulması,
 • İşyerinde kullanılması gereken Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin tespiti ve/veya revizyonu hakkında rapor hazırlanması ve ilgili birimlere sunulması,
 • Kullanılan Kişisel Koruyucuların takibi ve iyileştirme önerilerinin sunulması,
 • İzleme ve Ölçme Planının Oluşturulması ve takibinin yapılması,
 • Ergonomi eğitimlerinin takibinin yapılması.
2. Risk Analizleri,
 • Risk analizinin kontrolü kapsamında raporda bulunan risklerin ortadan kaldırılması ve/veya azaltılması için gerekli önlemlerin belirlenerek aksiyon alınmasının sağlanması ve kontrollerin yapılması. Bu aşamada,
 • Risk Analizi çalışma grubunun etkinliğinin devam ettirilmesi,
 • Risk Analizi hazırlama formlarının incelenmesi,
 • İşyeri Risk Analizlerinin mevzuatlara uygunluğunun kontrolü,
 • Risk Analizi önlemlerinin alınması ve kontrolünün sağlanması.
3. Dokümantasyon Yapısının Oluşturulması / İyileştirilmesi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarının iyileştirilmesi,
 • KKD Kullanma talimatlarının iyileştirilmesi,
 • Çalışma talimatlarının hazırlanmasında ve güncellenmesinde teknik destek verilmesi.
4. Acil Durum Çalışmalarının Kontrolü,
 • Acil Eylem Planlarının Hazırlanması/Mevcut olanların kontrolünün sağlanması,
 • Tatbikat Raporlarının takibinin sağlanması.
5. Mevzuat değişikliklerinden firmanın haberdar edilmesi.
6. Oluşabilecek kaza sonrası kaza-araştırma raporlarının oluşturulması, düzeltici faaliyetlerin belirlenmesinde teknik destek verilmesi.
7. Danışmanın telefon, e-posta, faks vb. iletişim metotları ile kesintisiz olarak yürütülecek sürekli danışmanlık hizmetinin sunulması.
Teklif İsteyin
Firma Bilgileriniz
Firmanızın Ünvanı
Firmanızın SGK Sicil No.su
Personel Sayınız
Adınız ve Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Talep Ettiğiniz Hizmet(ler)
İşyeri Hekimi
İş Güvenliği Uzmanı
Diğer Sağlık Personeli
Risk Değerlendirme
Acil Durum Planı
Temel İSG Eğitimleri